Gizlilik ve Güvenlik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme

RESPİTEK Sağlık Ürünleri ve Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.(“RESPİTEK”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle RESPİTEK olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

RESPİTEK ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; ürün ve hizmetler için yapılan aydınlatma kapsamında, tarafınıza uygun fırsat ve kampanyaların oluşturulması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, planlanma, istatistik, analiz, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları yapılabilmesi amacıyla, tarafımızdan ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarımız tarafından işlenecek ve kayıtlarımızda yer alan ya da ileride şirketimize bildireceğiniz iletişim adreslerinize, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihinizi değiştirebilirsiniz. RESPİTEK Web Sitesi Gizlilik Politikamız, müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir. Web sitemizden yalnızca ürün/hizmetlerle ilgili bilgi güncelleme ve bilgi edinme amaçlı veri girişi yapılmaktadır. RESPİTEK, web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmetlerle ilgili bilgi güncelleme ve bilgi edinme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

RESPİTEK, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların RESPİTEK gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Web sitemiz, bilgilendirme amaçlı olarak seçili bazı web sitelerine link vermektedir.

Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan RESPİTEK sorumlu değildir.

Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, RESPİTEK’e aittir. Web sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları RESPİTEK’te saklıdır. RESPİTEK’in www.respitek.com.tr sitesi (“Site”) ile içerdiği bilgi ve referanslar sadece bilgi içindir. Herhangi bir kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. www.respitek.com.tr sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri hükümlerine ve RESPİTEK’in iznine bağlıdır.

Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz RESPİTEK tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, ya da elektronik olarak toplanmaktadır. RESPİTEK online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, RESPİTEK’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz, RESPİTEK ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

  • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik verileriniz, adres ve gerekli diğer bilgilerinizin kaydı için,
  • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak için,
  • Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek için,
  • Site üzerinden iş başvuru formunu doldurmanız durumunda; formda yer alan, özgeçmişinize ilişkin bilgileriniz,
  • Kâğıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil şube vb.) ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için,
  • Tıbbi cihaz ve malzemelerin son kullanıcıya, kamu ve özel sektöre servisi, ithalatı ile satış sonrası hizmetlerinin sunulabilmesi için,
  • Sağlık sektörüne ileri teknoloji sistem ve cihazlarının sağlanmasında, satış sonrası servis hizmetlerinde,
  • İnsan sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen her türlü alet, cihaz ve malzemelerin temini ve satış sonrası servis hizmetlerinde,
  • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesinde,
  • İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesinde,
  • Her türlü ticari hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesinde,
  • Şirketimizin iştigal konusu ile ilgili hizmet ve satın alınan ürün, nakliye gibi konularda gerektiğinde her türlü sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesinde,
  • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesinde,

  Müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetilebilmesi, raporlama ve denetim yapılabilmesi, dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın gereken kişisel verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, aldığınız hizmet kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz, kişisel verileriniz; size sunduğumuz hizmetlerin ifasını teminen anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcıları, temsilcisi/distribütörü olduğumuz iş ortaklarımız dâhil yukarıda saydığımız alım satım dâhil tüm hizmetlerin geliştirilebilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:
  İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlara, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra temsilcisi olduğumuz yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimizle ticari faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız ve program ortağı kuruluşlara, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahkemeler, Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız 3. kişiler, yetkili temsilci ve acenteler, sigorta şirketlerine KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde, yasal gereklilik arz etmesi durumunda da açık rızanızın alınması ile aktarılabilecektir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

  Kişisel verileriniz, her türlü sözle, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda RESPİTEK’in sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 5. Veri Güvenliği

  RESPİTEK kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknoloji imkânlarını kullanmaktadır.
  Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi için Şirket adresimize bizzat başvuracağınız gibi, info@respitek.com.tr veya info@respitekvivisol.com elektronik posta adresine elektronik imzanızla iletebilirsiniz.

  Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla RESPİTEK, sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Çerez Politikaları

 1. Site ve Site’deki tüm dokümanlar RESPİTEK’in mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, on-line sistemde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak RESPİTEK, siteden bazı uygulama programlarını indirme imkânı verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.
 2. RESPİTEK tarafından Site’nin virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut olanaklar dâhilinde önlemler alınmış olmakla birlikte, son güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 3. Site’de yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber (“Bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde Site’de yer alan Bilgi’lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, RESPİTEK’ten yazılı olarak temin etmekle yükümlü olduğunu ve sitede yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle RESPİTEK’in herhangi bir hata ve/veya eksiklerden dolayı cezai ve hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Buna bağlı sonuçlar nedeniyle, RESPİTEK ya da bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.
 4. RESPİTEK, kendi takdirinde olmak üzere Web Sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, sona erdirme veya sitede kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. RESPİTEK web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
 5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve / veya Kullanıcı’nın RESPİTEK sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, RESPİTEK, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.
 6. RESPİTEK, Site ve sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak durumundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, internet siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, RESPİTEK yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.
 7. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi ve benzeri bazı bilgiler verilebilir.

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; çerezler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, çerezleri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz.

© Copyright 2024 RESPİTEK A.Ş. powered by EOS HeyKodi
© Copyright 2024 RESPİTEK A.Ş.
Biz Sizi Arayalım

  Şehir

  Destek konusu

  RESPİTEK size daha iyi bir hizmet sunabilmek için çerezlerden faydalanır. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. KVKK Bilgilendirme ve Güvenlik Politikamız için tıklayınız
  X
  Alışverişe başla